Thursday, August 26, 2010

Panata sa Lumikha


.

...........

DAKILANG DANGASAL

.

Maligayang pagbati po, O Dakilang Bathala!

Ipinagpapasalamat ko pong ako’y Inyong nilikha,

Ipinasya pang maging Inyong kawangis, kamukha,

Sa kakayahan, at mapagmahal na Kaloobang Dakila!

Dangal ko po’ng tumulad, bumahagi sa Inyo, O Bathala!

.

At dahil sa ang Inyong Sangnilikha ay kayraming talaga,

At ang aming ikatututo ay sa sama-samang pagkaunawa,

Paggagalangan, pagmamahalan at pagtutulungan lamang

Ang sukat N’yo sanang maasahan sa aming kaasalan!

Asal ko pong isasabuhay ang ganap na pakikipag-Kapwa!

.

Ito ang damá kong Dangal, at ang pinili kong Asal—

Itong“Dangasal,” ang matahimik kong Dasal

Ipapahayag sa lahat ng Kapwa nang buong linaw

Sa bawat taon at saglit ng Kaloob N’yong Buhay!

Dangal ko po’ng tumulad, bumahagi sa Inyo, O Bathala!

Asal ko pong isasabuhay ang ganap na pakikipag-Kapwa!

Magpakatao’t makipagkapwa ang makayanan nawa naming

Maialay sa Inyo, Bathalang Walang Kasing-Dakila!

--Balani Bagumbayan

Makati, Pilipinas

Agosto 27, 2010

(Ihinahandog po ito sa Sanib-Dasal Synergetic Inter-Faith Praying Community; at sa lahat ng kapatid nating makagagamit at makapagpapalaganap nito. Iminumungkahi ko rin pong magdaos tayo ng mga talakayan, sa ating mga tahanan at sa iba pang mga angkop na pook, ukol sa nilalaman nito. padalhan n'yo rin sana ako ng mga tanong at komentaryo bilang mensahe sa Facebook account na 'EdAurelio-Ding Reyes.' Salamat po!)

Tuesday, August 17, 2010

Tayo, Sama-sama, sa Pagbabago

.

Are we Filipinos really in a historical moment that, finally, we can now collectively uplift ourselves as a nation? If we boast of being "streetwise" and therefore cynical, we won't believe the opportunies to be real, we'll refuse to do anything, remain passive, and prepare to choose who to blame for opportunities wasted. Let's ponder the little 'poem' below, and remember the nation of heroism that we once were, before we learned to be so "wa-es."


Malaking pagbabago,
Ang lilikha'y tayo!
Sa direksyon at halimbawa

Ng mga mamumuno,
Magbalik-bayanihan na sana,
Daang milyong Pilipino!
Sa pagkakataong makabangon
Na ngayon sa pagbabago,
Huwag tayong kaagad na sumuko,
Sa takot na baka muling mabigo...
Sa lahat ng mabuting magagawa mo,
Halina, sumulong na tayo, Pilipino!!!


--- Balani Bagumbayan
.
Agosto 17, 2010
Subic, Zambales


if you liked this, please pass on this link to your friends:

http://balik-bayanihan.blogspot.com/2010/08/tayo-sama-sama-sa-pagbabago.html

Let this not end with you... Salamat po!