Saturday, October 9, 2010

‘Kamalayang BUOHAGI’Oo, BUO ako.

Nagkakaisa, nagtutulungan,

Mga bahagi ng aking pagkatao –-

Isip, salita, gawa, at katawan

-- magkakaayong totoo!

Habang MULAT NA BAHAGI ako

Ng higit pang malalawak na KABUUAN,

Gaya ng…

TAYO!

--'Balani Bagumbayan'

makati, pilipinas
10-10-10