Friday, April 9, 2010

Balani-Bagumbayan at Balik-BayanihanMaligaya at Makabuluhang Araw sa Ating Lahat, Mga Kapatid!

. Ito po si Balani-Bagumbayan, pangalang pinili ng isang guro at manunulat (na naging broadcaster din nang ilang taon), at ngayo'y nagsisimula nang maging pangunahing tagapagsalita ng kampanyang Balik-Bayanihan ng Buklurang DakiLahi sa loob ng Pamayanang SanibLakas ng Pilipinas.
.
. . Balani o magnet po ang magiging pangunahing simbolo ng tinatanaw kong magiging papel ko sa paghatak ng ating mga kababayan tungo sa isang pagkakaisang lalahok tayo sa talastasan at talakayan para mailinaw at mapatalas pa ang maliliit na aral at layuning matitipon at maipapalaganap natin upang isulong ang muling pagbuhay ng ugali at simulaing bayanihan na libong taong kinasangkapan ng ating mga ninuno sa pananatiling buo ng bukluran ng mga pamayanan sa ating kapuluan.
.
. .
Aaralin natin bilang isa ring siyensya ang bayanihan upang mabisang magamit ito ng ating sambayanan sa kasalukuyan.
.
. .
Kaya't ililipat na sa blogsite na ito sa lalong madaling panahon ang dati'y naipaloob sa naunang mga blogsites ng balani bagumbayan, kabilang na ang "Mabuhay Ka, 'Tol!" na unang artikulo ng seryeng Kapatid... KAPATID!!! Dito na ninyo mababasa ang ikalawang artikulo, na pinamagatang "Hating-Kapatid"

Balani Bagumbayan
Abril 9, 2010

No comments:

Post a Comment