Wednesday, June 23, 2010

Sa Balik-Bayanihan, Bumabangon ang Botolan

Salamat sa pagsaklolo, salamat sa pag-aabuloy,
Buhay nami’y nasagip, mabagsik man ang Ondoy!
Sikap nami’y mabawi agad ang lakas na bumangon
Pagkat ganito’y di habambuhay na maipagpapatuloy.
Kahit matinding napinsalaan pamilya nami’t baranggay
May mga pinalad naman na bahagya lamang nasalanta,
Kapatid nami’t kapitbahay handa nang dumamay,
At di na kakailanganing ang maitutulong na alay
Ay ipagsumamo pa namin sa malayong mga bahay
Sa Balik-Bayanihan, bumabangon ang Botolan,
At kami’y nagsisikap na paglao’y maging handa nang
Aming mga kalapit-bayan ay makayang matulungan!
Nasa Balik-Bayanihan, ginhawa nami’t kaligtasan!

-- June 22, 2010
ding reyes, Subic, Zambales,
Initiator, Brothers’ Keepers Movement – Zambales
Initiator, Balik-Bayanihan Campaign Network
Co-Founder, Center for Grassroots-Based Sustanable Productivity (CGBSP)

please send comments/suggestions/comments to: dingreyes@yahoo.com

No comments:

Post a Comment